מקבוצת בן-דוד

מגדלי ארץ

ייזום וניהול נדל"ן   

טל': 073-743-2326

פקס: 02-566-7666

דוא"ל: office@migdaley-erets.co.il

בית הדפוס 7, גבעת שאול.

מיקוד 9548307.

ירושלים.

מגדלי ארץ. בונים את העתיד ביחד.

     מגדלי ארץ בע"מ.

האתר נבנה על ידי