מקבוצת בן-דוד

מגדלי ארץ

ייזום וניהול נדל"ן   

השירותים שלנו

עסקאות קומבינציה

עסקת קומבינציה הינה אחת מדרכי ההתקשרות הנפוצות בישראל בין בעלי קרקעות לקבלנים. בעסקת קומבינציה - ניתנת לקבלן הזכות לבנות על הקרקע, בתמורה לכך שיספק לבעלי הקרקע דירות בנויות בבניין שייבנה, בהתאם לאחוז חלוקה שנקבע מראש בין הקבלן לבעל הקרקע. 

יחד עם זאת, מדובר בעסקה מורכבת בעלת רבדים רבים שמשפיעים על מידת כדאיותה: בחירת קבלן מתאים וניהול מו"מ מוצלח, איכות הבנייה, מפרט הדירות, תכנון לוח הזמנים של הפרויקט והקפדה עליו, תשלומי מיסים ומע"מ, היטלי השבחה, חלוקה הוגנת של הדירות המיועדות לבעלי הקרקע, ניהול עורכי הדין, פיקוח על הקבלן ועוד.

שירותי הניהול כוללים:

  • בחינת הפוטנציאל הכלכלי.

  • טיפול בהגדלת זכויות הבנייה קודם ההתקשרות עם הקבלן.

  • קידום מכרזי קבלנים.

  • ניהול מו"מ ובחירת הקבלן המתאים לפרויקט.

  • הקפדה על מפרט איכותי ומתן בטחונות לבעלי הקרקע.

  • ניהול מערך היועצים לטובת בעלי הקרקע, בכלל זאת – שמאים, יועצי מס, עורכי דין, מתכננים, רואי חשבון ועוד.

  • אכיפת עמידת הקבלן בלוחות הזמנים של הפרויקט.

  • הקפדה על חלוקת דירות עם הקבלן – ההוגנת לטובת בעלי הקרקע.

  • ליווי הפרויקט מתחילתו ועד למסירת הדירות לידי בעלי הקרקע.

שילוב עסקאות:

מגדלי ארץ מאפשרת לבעלי הקרקע לשלב בין עסקת קומבינציה לעסקת שירותי בניה באותו הפרויקט, וכך לאפשר לבעלי הקרקע גיוון באפשרויות העומדות בפניהם.

 

לחזרה לתפריט השירותים לחץ כאן.

     מגדלי ארץ בע"מ.

האתר נבנה על ידי