מקבוצת בן-דוד

מגדלי ארץ

ייזום וניהול נדל"ן   

השירותים שלנו

השבחת קרקעות

  • בחינת פוטנציאל השבחת הקרקע ביחס לאזור ולצרכי הסביבה, תוך תיאום עם הרשות המקומית.

  • טיפול בשינוי ייעוד הקרקע - למגורים או למסחר.

  • הגדלת זכויות הבנייה המוקנות לקרקע.

  • ייצוג בעלי הקרקע בפני הרשויות.

  • ניהול נותני השירותים הנדרשים לצורך ההשבחה.

  • ליווי הפרויקט - מתחילתו ועד סופו, עד השלמת השבחת הקרקע.

  • הכנת תכנית אסטרטגית - המציגה את אפשרויות מימוש הקרקע על פי מספר מתווים: מכירה, עסקת קומבינציה או בנייה עצמית, תוך מתן אפשרות לשלב ביניהם.

  • קידום התכנית האסטרטגית - עד קבלת תמורה כספית או קבלת דירות בבניין שייבנה.

לחזרה לתפריט השירותים לחץ כאן.

     מגדלי ארץ בע"מ.

האתר נבנה על ידי